Wij gebruiken cookies om uw web-ervaring te personaliseren en onze websites te verbeteren. Voor meer informatie over cookies, hoe we deze gebruiken en hoe u deze kunt verwijderen, zie onze Cookie Verklaring.

U moet het vakje aanvinken om aan te geven dat u cookies van deze website accepteert.Tips & Tricks: CVs & Sollicitatiegesprekken

CV

Er zijn veel boeken en internetbronnen te vinden met tips om je CV te schrijven/verbeteren. Gelet op het belang van een CV raadt ExxonMobil je aan om minstens enkele van deze bronnen te raadplegen om je CV zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Enkele dingen om te onthouden bij het schrijven van je CV :

  • Een goed CV bevat de volgende elementen op maximum twee bladzijden: persoonlijke informatie, opleiding, werkervaring, talenkennis, computerkennis, hobby’s/interesses/ontspanning en referenties.
  • Probeer de lay-out eenvoudig, gestructureerd en gemakkelijk om te lezen te houden. Als je meer plaats nodig hebt om uit te weiden over bepaalde onderwerpen, gebruik dan een kleiner lettertype.
  • Wanneer je je verwezenlijkingen opsomt, probeer dan samen te vatten wat je er uit geleerd hebt. Vermijd al te eenvoudige uitspraken. Probeer daarentegen je vaardigheden met voorbeelden te illustreren, zodat duidelijk wordt wat je uit de ervaring hebt geleerd. Vermijd bijvoorbeeld: ‘Ik speel graag videospelletjes in mijn vrije tijd.’ Gebruik in de plaats daarvan uitspraken zoals: ‘In mijn vrije tijd hielp ik verschillende succesvolle lokale game-toernooien organiseren. Dat heeft ervoor gezorgd dat mijn organisatorische en logistieke vaardigheden erop verbeterden, net als mijn computerkennis [groot aantal computers op hetzelfde netwerk aansluiten]’.
  • Probeer zo objectief mogelijk te blijven- probeer je ervaringen en sterke punten zo goed mogelijk in objectief meetbare verwezenlijkingen te omschrijven. Als je bijvoorbeeld wil benadrukken dat je een heel goede verkoper bent, probeer dit dan zo te formuleren: ‘... jaarlijks verkoopspercentage van 7% terwijl het gemiddelde in deze bedrijfstak maar 4% was... ‘
  • Wees niet te bescheiden & probeer jezelf zo goed mogelijk te verkopen, maar lieg in geen enkel geval op je CV!

En denk eraan, zowel tijdens de sollicitatiegesprekken als bij het schrijven van je CV, dat je probeert aan te tonen dat je alle vereiste kwaliteiten hebt voor de job waarvoor je solliciteert en dat je dus de perfecte kandidaat bent! Vergeet niet je ervaring/ vaardigheden/ kennis te benadrukken die overeenkomen met de kwaliteiten waar wij naar op zoek zijn!Sollicitatiegesprekken

Inhoud van het gesprek en aard van de vragen

Afhankelijk van de persoon die je interviewt en de betrekking waarvoor je solliciteert, zal de aard van de vragen variëren. Onthoud wel dat de ExxonMobil recruiters tijdens het gesprek zullen beoordelen of je over de vereiste kwalificaties beschikt (o.a. sociale en communicatieve vaardigheden, technische kennis, analytisch vermogen, enz.), of er een match is tussen jouw profiel en de ExxonMobil bedrijfscultuur en of je voldoende gemotiveerd en ambitieus genoeg bent om opgewassen te zijn tegen de nieuwe uitdagingen die ExxonMobil je biedt.

Deze beoordeling kan op verschillende manieren gebeuren. Hoogstwaarschijnlijk worden de algemene vaardigheden die ExxonMobil zoekt (behalve de technische kennis, die apart getest wordt) beoordeeld door middel van eigen voorbeelden of kleine case-studies. In het eerste geval zal de interviewer je vragen om een eigen voorbeeldsituatie in detail uit te werken waarbij je blijk hebt gevenen van een specifieke vaardigheid. Vergeet niet om voldoende voorbeelden achter de hand te hebben en duidelijk en nauwkeurig te zijn over je persoonlijke acties/betrokkenheid bij het verwezenlijken van het doel van je voorbeeld. Het volgende schema kan je helpen om je voorbeelden grondig voor te bereiden: Beschrijf ten eerste de situatie waarmee je te maken kreeg. Omschrijf vervolgens de taken die je moest uitvoeren. Formuleer dan duidelijk de handelingen die je stelde en de beslissingen die je nam. Beschrijf ten slotte de resultaten die je boekte in deze situatie.

Bij de tweede methode zal de interviewer een specifiek probleem beschrijven (hoogstwaarschijnlijk een vereenvoudigde versie van een reëel probleem bij ExxonMobil) en je zal een oplossing moeten voorstellen. Blijf kalm en onthoud dat er verschillende manieren/mogelijkheden zijn om het probleem aan te pakken. Probeer het probleem te analyseren, orden je gedachten en wees niet bang om te vragen of je even over de situatie mag nadenken voor je antwoordt. Leg ten slotte je ideeën zo duidelijk mogelijk en op een gestructureerde manier voor.

Taal van het sollicitatiegesprek

Vergeet ook niet dat ExxonMobil een internationale en multiculturele organisatie is en dat er een aanzienlijke kans is dat één van de interviewers je moedertaal niet spreekt. In de filialen in de Benelux zijn de voertalen Engels, Nederlands en Frans. Afhankelijk van de betrekking waarvoor je solliciteert en de interviewer kan het sollicitatiegesprek in één van deze drie talen gevoerd worden. Hou hiermee rekening bij het voorbereiden van de interviews.

Dress code
Het doel van het interview is je voor te stellen als de perfecte kandidaat. Gepaste (formele) kleding is een deel van het algemeen beeld dat de recruiters tijdens het sollicitatiegesprek van je krijgen. Het is daarom aan te raden om je gepast te kleden maar natuurlijk niet in die mate dat je je niet op je gemak voelt. Blijf vooral jezelf!